image

HP Laserjet Ailesi

HP Laserjet ailesinde bulunan ürünlerle ev ve ofisinizde kaliteli bask?y? ucuz fiyata elde edebilirsiniz. Kablolu ve kablosuz modelleri ile ihtiyac?n?z do?rultusunda ürün yelpazasi içinden seçilen modelleri be?eninize sunabilmek için  lütfen ileti?im sayfam?zdan bize ula??n?z. Uzman sat?? ekibimiz en k?sa sürede dönü? yapacakt?r.

image

Q-Waves Görüntü Aktar?c?

Ta??nabilir bilgisayar?n?z? projeksiyon yada LCD TV lere ba?lamak için uzun kablolara ihtiyac?n?z kalmad?. HDMI yada VGA ba?lant? kablosu kullanabildi?iniz gibi görüntülerin 720p HD kalitesinde olmas? da bir di?er avantaj?d?r. Ta??nabilir bilgisayar?n USB portuna ba?lad???n?z kablosuz bir ayg?tla TV yada projeksiyon cihaz?na yak?n bir yere koydu?unuz al?c? aras?nda kablo kirlili?i yaratmadan ba?lant? kurabilirsiniz.

image

Cisco WRV210 Router

Cisco WRV210 Router ile a??n?z? yönetmek art?k çok kolay. Çoklu SSID ile ba?lananlar?n farkl? seviyelerde a?a ula?abilmesini,  VPN deste?i ile ofis d???ndan ofisinizdeymi?siniz gibi çal??abilmenizi, Syslog sunuculara veri üretebilme özelli?iyle de internet kullan?m?n? raporlamak istedi?inizde kullanaca??n?z sunucuya veri üretebilmenizisa?layacakt?r.    

image

Kablosuz IP Kamera

Ya?am alan?n?z? bilgisar?n?zdan yada cep telefonunuzdan izlemenize olanak sunan, 360° hareket ve gece görü? yeteneklerine sahip kablosuz yada kablolu olarak çal??abilen IP kameralarm?zla gözünüz arkada kalmayacak.Kay?t, alarm an?nda e-mail gönderimi, alarm an?nda siren devreye alma, uzaktan kumanda monte edilerek aç?l?p kapat?labilme gibi özellikleri ile birlikte alarm cihazlar?n?n da bir tak?m özelliklerine sahiptir.  

Devamını Oku

Android Market'in yeni şubesi Asus

Main Content 2

Yar?m y?lda 150 bin uygulama hacmine ula?an Android Market, Türkiye'deki Android telefonlara bir bir ekleniyor. Son 6 ayl?k dönemde 150 bin uygulaman?n eklendi?i, AppStore’nin en di?li rakibi olan uygulama ma?azas? Android Market, Türk kullan?c?lar için ASUS A10'da da yerini ald?.

Android i?letim sistemine sahip ak?ll? telefonlar?n? Türkiye pazar?nda sunan ASUS, bugün itibariyle binlerce ücretsiz uygulaman?n yer ald??? Android Market’i kullan?c?lar?n kullan?m?na açt?. ASUS A10 kullan?c?lar?n?n faydalanabilece?i Android Market’e dileyen kullan?c?lar web sitesi üzerinden kendileri, dileyen kullan?c?lar da ürünlerini ASUS Teknik Servis’e ücretsiz olarak göndererek, ücretsiz güncellemenin sa?lanmas?n? talep edebiliyorlar.

Devamını oku...

İşyerlerine Web Sitesi Zorunluluğu

Main Content 2

Konu ile ilgili detaylar? buradan bulabilirsiniz. Haz?rlanacak olan internet sitesi sadece zorunlulu?u kar??lamakla beraber sizin ula??labilmenizde de kolayl?k sa?layacakt?r. Bizim amac?m?z sadece zorunlulu?u yerine getirecek internet sitesi yerine imaj?n?z? olumlu yönde etkileyecek ve rakiplerinizle aran?zda pozitif bir fark yaratmaya destek olmaktad?r.Kurulan internet sitenizle beraber e-mail hizmetimizden de faydalanabilirsiniz.

Sayfa 2 - 2

<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>